Megalakulásunkat megelőzően többünkben megfogalmazódott, hogy Szentendrén szükség van egy fiatalos, családokat megszólító közösségre, amely

 

ÉRTÉKALAPÚ

LOKÁLPATRIÓTA

KÖZÉLETI

 


A gondolatból létrejött egy egyesület, amelynek alapításakor az alábbi irányelveket fogalmaztuk meg:

  • Fontosnak tartjuk, hogy ez egy értékalapú, konzervatív értékszemléletű egyesület, mely a család, közösségek, hagyomány, nemzeti és keresztény értékek fontosságát tartja szem előtt.
  • Fontosnak tartjuk, hogy ez egy lokálpatrióta egyesület: szeretjük a helyet, ahol élünk és tenni is akarunk érte.
  • Fontosnak tartjuk, hogy ez egy közéleti egyesület: nemcsak szeretjük a helyet és teszünk érte, de alakítani, formálni is kívánjuk a jövőjét, megszólítva és közös gondokozásra serkentve mindazokat, akik azonosulnak értékrendünkkel.

 


AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE


  1. Egy élhető város formálása, egy erős és konzervatív értékeket való, konstruktív közösség építése, valamint Szentendre épített, környezeti és kulturális örökségének ápolása és védelme.
  2. A Szentendrén és környékén élő polgárok részére közösségépítő, kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése, valamint a lokálpatriotizmus szellemiségének terjesztése, népszerűsítése és erősítése. Rendezvények, előadások és konferenciák szervezése, illetve a lakók véleményének egyéb módon történő kifejtése a várost érintő kérdésekben.
  3. A helyi ifjúság oktatásának, tehetséggondozásának támogatása, a fiatalok közéleti szerepvállalásának elősegítése, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelése.
  4. A magyar népi kultúra és Szentendre nagy múltra visszatekintő nemzetiségi hagyományainak megőrzése, ápolása, táncház létesítéssel, népzenei rendezvényekkel, népi kézműves foglalkozásokkal, nemzetközi kapcsolatok ápolásával.