AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE


1. Egy élhető város formálása, egy erős és konzervatív értékeket való, konstruktív közösség építése, valamint Szentendre épített, környezeti és kulturális örökségének ápolása és védelme.

IMG_37889595-tisza-to-kenu-berles2. A Szentendrén és környékén élő polgárok részére közösségépítő, kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése, valamint a lokálpatriotizmus szellemiségének terjesztése, népszerűsítése és erősítése. Rendezvények, előadások és konferenciák szervezése, illetve a lakók véleményének egyéb módon történő kifejtése a várost érintő kérdésekben.

3. A helyi ifjúság oktatásának, tehetséggondozásának támogatása, a fiatalok közéleti szerepvállalásának elősegítése, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelése.

4. A magyar népi kultúra és Szentendre nagy múltra visszatekintő nemzetiségi hagyományainak megőrzése, ápolása, táncház létesítéssel, népzenei rendezvényekkel, népi kézműves foglalkozásokkal, nemzetközi kapcsolatok ápolásával.